در مسابقات خاله ستاره همه برنده اند


از آنجا که خاله ستاره عاشق همه بچه ها است و دلش نمی آید اشک هیج بچه ای را ببیند امکانی جالب رافراهم کرده که همه در مسابقات تلفنی خاله ستاره برنده شوند. د رمسابقه تلفنی سه گزینه ای خاله ستاره اگر هر کدام از بچه ها جمع امتیازش به 1000 رسید می تواند بدون قرعه کشی مبلغ 30000تومان پول نقد جایزه ارزنده ای دریافت کند.
خاله ستاره دوست همه بچه هاست.کوچولوهای عزیز تهرانی از تلفن ثابت با شماره 9092301030 و کوچولوهای عزیز شهرستانی 9099070086 زنگ بزنیدو بدون قرعه کشی برنده شوید!
در مسابقات خاله ستاره همه برنده اند
از آنجا که خاله ستاره عاشق همه بچه ها است و دلش نمی آید اشک هیج بچه ای را ببیند امکانی جالب رافراهم کرده که همه در مسابقات تلفنی خاله ستاره برنده شوند. د رمسابقه تلفنی سه گزینه ای خاله ستاره اگر هر کدام از بچه ها جمع امتیازش به 1000 رسید می تواند بدون قرعه کشی مبلغ 30000تومان پول نقد جایزه ارزنده ای دریافت کند.
خاله ستاره دوست همه بچه هاست.کوچولوهای عزیز تهرانی از تلفن ثابت با شماره 9092301030 و کوچولوهای عزیز شهرستانی 9099070086 زنگ بزنیدو بدون قرعه کشی برنده شوید!
/ 0 نظر / 79 بازدید