پست های ارسال شده در دی سال 1388

تلفن قصه گوی شرکت مخابرات استان همدان با همکاری خاله ستاره راه اندازی شد

تلفن قصه گوی  شرکت مخابرات  استان همدان با همکاری خاله ستاره راه اندازی شد   ستاره های کوچولوی همدانی می تونن با شماره 1881 ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 86 بازدید