کاردستی ماهی

 

این ماهی ساده و جذاب از یک ورقه کاغذ درست شده است.

وسایل مورد نیاز: 


 

 ورقه کاغذ 

قیچی

چسب (نوار چسب یا منگنه)

چشم 

مداد رنگی، کاغذ یا علائم

 

 

گوه ای از یک دایره را ببرید، گوه دم ماهی خواهد بود و حفره ی ایجاد شده دهان ماهی است.

 

 

با استفاده از چسب یا نوار چسب دم را به انتهای بدن ماهی بچسبانید.

چشم برجسته ای را روی ماهی بچسبانید یا چشم ها را نقاشی کنید.

 

 

ماهی را رنگ کنید ، پولک ها،لب و بقیه ی چیز ها را بکشید.

 

 

برای درک بیشتر، یک ماهی کوچک بسازید (از الگوی بالا تبعیت کنید اما دایره اولیه را کوچکتر بگیرید) با استفاده از تکه ای نخ ماهی کوچک را از دهان ماهی بزرگ آویزان کنید.

 

 



/ 3 نظر / 73 بازدید
فاطمه خدمتی

به به

فاطمه خدمتی

به به

باید شکل می ذاشتین تا ما ببینیم[ناراحت][اضطراب]