خاله ستاره در نمایشگاه کتاب

خاله ستاره با

محصولات تازه

امسال هم خاله ستاره در 2 غرفه فرا رسانه برگ در سالن کودک 25D غرفه 279 و سالن رسانه های دیجیتال با 2 محصول جدید منتظر شماست.
زمان:10 تا 20اردیبهشت ماه
از ساعت:10صبح تا 8 شب

/ 0 نظر / 66 بازدید